Kalendarz roku akademickiego 2018/2019

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Rekrutacja na studia stacjonarne I i III stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 

Studia stacjonarne I stopnia

TERMINY REKRUTACJI 

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia

TERMINY REKRUTACJI 

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

do 21.09.2018 r. – wniesienie opłaty za I semestr

 

Studia stacjonarne III stopnia

TERMINY REKRUTACJI 

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów dyplomów (odpisów dyplomu)

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Rekrutacja dodatkowa (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

 

II TURA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie odbędą się w terminie podanym na stronie internetowej.

 

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2018/2019

1.12.2018 r. - zgłoszenia elektroniczne

Studia stacjonarne II stopnia

14.01.2019 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

11.02.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

10.12.2018 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

11.02.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 29.11.2018