Przebieg rekrutacji na studia I i II stopnia

  1. Rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów: na studia stacjonarne i studia niestacjonarne od 01.12.2018 r. do 08.02.2019 r. Proces rejestracji jest opisany tutaj

  2. Dokumenty na studia należy złożyć w terminie:

    studia stacjonarne II stopnia 14.01.2019 r. – 8.02.2019 r. i studia niestacjonarne I i II stopnia 10.12.2018 r. – 8.02.2019 r.

    • Dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C-256. Dokumenty niezbędne do rekrutacji są opisane w dziale wymagane dokumenty.

    • Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych na swoje indywidualne konto w Uniwersytecie Morskim w Gdyni widoczne w systemie IRK. Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.

  3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 11.02.2019 r. 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 05.12.2018