dr hab. inż. Witold Gierusz

prof. nadzw. AM

<Program wyborczy>

<Życiorys>

 

Program

działalności w kadencji 2010-2012 w zakresie kształcenia i spraw studenckich

Główne kierunki działalności:

 • Kształcenie studentów
  1. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów, potwierdzonego certyfikatami PKA, Administracji Morskiej, i systemu jakości ISO 9001/2000.
  2. Wspieranie inicjatyw wydziałów zmierzające do doskonalenia kształcenia na już istniejących specjalnościach oraz pomoc w rozwijaniu nowych kierunków i specjalności studiów.
  3. Rozwój studiów podyplomowych na wszystkich wydziałach.
  4. Działania nad systemem zachęt mobilizujących pracowników naukowo-dydaktycznych do tworzenia specjalistycznych podręczników akademickich, skryptów i materiałów elektronicznego nauczania na odległość.
  5. Umożliwienie realizacji zespołowych projektów i prac dyplomowych np. w ramach grantów.
  6. Umożliwienie dostępu studentów do elektronicznych baz danych naukowych.
  7. Opracowanie systemu sukcesywnego zwiększania ilości zajęć prowadzonych w języku angielskim tak, aby stworzyć atrakcyjną ofertę kształcenia dla obcokrajowców.
 • Współpraca ze środowiskiem studenckim
  1. Nadzór nad dyscypliną wydatków przeznaczonych na finansowanie pomocy materialnej dla studentów.
  2. Ścisła współpraca z Parlamentem Studentów AM w rozwiązywaniu problemów studentów.
  3. Wspieranie inicjatyw studenckich w zakresie kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, udzielanie wsparcia dla organizowanych zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych.
  4. Działalność w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych na uczelni oraz w domach studentów.
 • Promocja szkoły i rekrutacja
  1. Opracowanie spójnego systemu działań dotyczącego stałej promocji Akademii Morskiej w szkołach ponadgimnazjalnych w celu pozyskiwania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
  2. Opracowanie systemu wykorzystania statków szkolnych, samochodu elektrycznego oraz symulatorów dydaktycznych do promocji Akademii (np. wycieczki dla uczniów szkól średnich, szczególnie z regionu pomorskiego).
  3. Organizowanie cyklicznych spotkań studentów poszczególnych wydziałów z absolwentami naszej Akademii w celu pozyskiwania atrakcyjnych miejsc praktyk i wymiany doświadczeń dotyczących kierunków i zakresu kształcenia.
  4. Monitoring losów absolwentów w celu uzyskania informacji o najbardziej pożądanych kierunkach kształcenia.

Życiorys

ur. 1952 r. w Olsztynie

Studia, stopnie i tytuły naukowe:

1977 mgr inż. Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny
1987 dr n.t.  Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny
1990 inż. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny
1990 dyplom morski oficera elektryka III klasy  
2007 dr hab. n.t. Politechnika  Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Przebieg pracy zawodowej

1977 - 1980 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych 
O/Gdańsk
stażysta, asystent i starszy asystent
1980 - 1987 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Instytut Automatyki Okrętowej
starszy asystent
1987 - 2007 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (Akademia Morska w Gdyni)
Katedra Automatyki Okrętowej
adiunkt
od 2007 Akademia Morska w Gdyni
Katedra Automatyki Okrętowej
profesor nadzwyczajny

Staże i praktyki zawodowe

1987 Stocznia Gdyńska praktyka zawodowa 3 miesiące
1988 Stocznia Gdyńska praktyka zawodowa 3 miesiące
1988 - 1989 Polskie Linie Oceaniczne asystent elektryka
1989 - 1990 Polska Żegluga Morska elektryk

Zainteresowania naukowe

modelowanie dynamiki statku, sterowanie ruchem statku, nowoczesne metody sterowania (regulacja odporna, układy adaptacyjne, sterowanie wielowymiarowe), metody nauczania teorii sterowania, urządzenia elektronawigacyjne stosowane w sterowaniu statkiem

Publikacje

Autor i współautor 44 artykułów, 1 monografii i 4 skryptów uczelnianych

Odznaczenia

Brązowy Krzyż Zasługi (1998),  Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)

Zainteresowania i hobby

Historia wojen (szczególnie na morzu), modelarstwo, turystyka, koty wszystkich ras