NAGRODA CZERWONEJ RÓŻY DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

22 maja 2016 r. w gdańskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznej (42-iej) edycji Konkursu Czerwonej Róży. W najbardziej prestiżowej kategorii „najlepszy student” zwyciężył student Wydziału Elektrycznego inż. Paweł Górecki.

W konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich publicznych wyższych uczelni Trójmiasta oraz wybranych uczelni niepublicznych. Inż. Paweł Górecki uzyskał tytuł najlepszego studenta Pomorza i zdobył nagrodę, którą jest samochód osobowy.

W Konkursie Czerwonej Róży oceniane są zarówno osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe, zrealizowane projekty badawcze, patenty), jak i artystyczne, sportowe i organizacyjne.

SEMINARIUM FIRMY dSPACE

Wydział Elektryczny zaprasza na seminarium firmy dSPACE pt.: "Prototypowanie i testowanie sterowników z wykorzystaniem symulatorów sprzętowych firmy dSPACE"

Seminarium rozpocznie się 7 czerwca, o godz. 10.00, w sali C211.

STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 maja 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski podpisali porozumienie w sprawie podjęcia prac nad uruchomieniem międzywydziałowego kierunku studiów Informatyka.

Planowane jest uruchomienie kształcenia na tym kierunku od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

WYRÓŻNIENIE DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

W dniach o 18 do 19 kwietnia trwała w Warszawie XXXIII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki - SECON2016. W konferencji tej uczestniczył m.in. student Wydziału Elektrycznego Maciej Wawrzecki – członek Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Elektronicznych.

Przedstawiony przez niego referat pt. „Elektroniczny zegar wykorzystujący próżniowe wyświetlacze VSD, sterowane przez mikroprocesor Atmel Mega 32” został uznany za najlepszy w kategorii prac studenckich z zakresu elektroniki.

CZWARTY POWIATOWY KONKURS MATEMATYKA, FIZYKA I INFORMATYKA W TECHNICE

W piątek 15 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie Czwartego Powiatowego Konkursu Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice organizowanego przez Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. „Bohaterskiej załogi ORP Orzeł” w Wejherowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa, Rumi, Gdańska i z Gdyni. Zadania konkursowe przygotował zespół w składzie: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, dr inż. Krystyna Noga, dr inż. Damian Bisewski, dr inż. Andrzej Łuksza, dr inż. Tomasz Nowak.

Laureatami zostały następujące osoby:

  1. Wincenty Klein - ZSP nr 2 w Wejherowie
  2. Szymon Zdralek - ZSP nr 2 w Wejherowie
  3. Aleksandra Bojka - ZSP nr 2 w Wejherowie
  4. Jakub Gierowski - Katolickie LO w Gdyni
  5. Piotr Walkusz - I LO w Wejherowie
  6. Wojciech Piepka - I LO w Wejherowie

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wręczył laureatom konkursu dyplomy i upominki ufundowane przez Dziekana Wydziału Elektrycznego. Laureaci uzyskali prawo do podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym bez postępowania rekrutacyjnego. Po uroczystości laureaci konkursu uczestniczyli w imprezach Dnia Otwartego Akademii Morskiej w Gdyni.

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO WYBRANY NA REKTORA AMG

W dniu 31 marca 2016r. 60-osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni wybrało rektora – elekta na kadencję 2016‑2020. Nowo wybranym rektorem został  Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Obowiązki rektora przejmie on w dniu 1 września 2016r.

Gratulacje i życzenia rektorowi – elektowi złożył urzędujący rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

WYRÓŻNIENIE DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 marca 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Zarębski wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” absolwenta kierunku Elektrotechnika inż. Kamila Sołtysiuka, który, pod opieką dr inż. Andrzeja Łebkowskiego, zrealizował pracę dyplomową nt. „Opracowanie systemu wizualizacji i zadawania parametrów dla urządzenia treningowego na statku”.

FINAŁ XVIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY EURO-ELEKTRA

W dniu 18 marca 2016 r., Wydział Elektryczny Akademii Morskiej po raz czwarty będzie gościł Finalistów XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Euro-Elektra. Olimpiada jest organizowana w 3 grupach tematycznych: Elektrotechnicznej, Elektronicznej i Teleinformatycznej. Do finału 3 etapu konkursu kwalifikowanych będzie po 15 najlepszych uczniów z każdej grupy tematycznej wyłonionych w drodze 2 i 3 etapu olimpiady. Oznacza to, że będziemy gościć 45 najlepszych uczniów z całej Polski reprezentujących swoje środowisko oraz ich opiekunów naukowych (nauczycieli).

Komitet Główny Olimpiady  powołał na członków komitetu bieżącej edycji olimpiady następujących nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego naszej uczelni:  dr inż. Piotr Jankowski (Przewodniczący, stały członek KGO),  dr inż. Roman Kostyszyn (Katedra Elektroeneregetyki Okrętowej), dr inż. Krystyna Noga, dr inż. Krzysztof Kamiński (Katedra Automatyki Okrętowej), dr inż. Kalina Detka, dr inż. Damian Bisewski (Katedra Elektroniki  Morskiej),  dr inż. Stanisław Lindner, dr inż. Andrzej Łuksza (Katedra Telekomunikacji Morskiej). Zadaniem członków komitetu było opracowanie zadań konkursowych na każdy etap olimpiady dla każdej grupy tematycznej.

Finał olimpiady oprócz zasadniczego celu, jakim jest wyłonienie zwycięzców konkursu, stanowi doskonałą okazję do wymiany myśli i poglądów na temat korelacji szkolnictwa średniego i wyższego w zakresie elektrotechniki, elektronik i teleinformatyki.

Sponsor:

STUDENT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO LAUREATEM KONKURSU POMORSKI BIZNESPLAN

Laureatem konkursu Pomorski Biznesplan organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową „Norda” w roku 2015 został student IV roku Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni Michał Pryczkowski. Przygotował on projekt firmy „SEO Partner”. W konkursie nagradzane są osoby mające innowacyjny pomysł na firmę, a nagroda ma pomóc laureatom w założeniu i wypromowaniu firmy na pomorskim rynku. Do ostatniego etapu konkursu przeszły najciekawsze pomysły, które przede wszystkim cechowały się realnością powodzenia.

(foto: Tomasz Magulski - www.tubawejherowa.pl)

Pan Michał Pryczkowski wraz ze wspólnikami (Patrycjuszem Janowiczem i Robertem Bistroniem) zostali zwycięzcami konkursu z terenu miasta Wejherowa. Firma „SEO Partner” - zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym w Polsce i za granicą. W skład czego wchodzi szeroko pojęte pozycjonowanie w wyszukiwarce Google a więc: optymalizacja kodu strony internetowej, zapewnienie zaplecza linkowego dla stron oraz pomaganie przedsiębiorcom w prawidłowym prowadzeniu witryny, tak aby treści zamieszczane na niej w jak najlepszy sposób docierały do klienta. Dodatkowo firma oferuje tłumaczenia tekstów oraz całych witryn pomiędzy czterema językami - angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim.

WŁADZE DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

W maju odbyły się na Wydziale Elektrycznym wybory dziekana i prodziekanów. W kadencji 2016-2020 poszczególne funkcje będą sprawować: Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Morskich i Nauki – dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Organizacji Studiów i Promocji – dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Studenckich– dr inż. Wiesław Citko

Na zdjęciu powyżej nowo wybrani prodziekani-elekci i dziekan-elekt Wydziału Elektrycznego w towarzystwie rektora-elekta prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW ZSCHIE

22 kwietnia 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na Wydziale Elektrycznym.

Zajęcia poprowadzili dr inż. Piotr Jankowski, mgr inż. Damian Hallmann oraz mgr inż. Andrzej Piłat.

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 kwietnia 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Zarębski wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” dwoje absolwentów:

- inż. Magdalenę Domaszkę, która pod opieką prof. dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka, zrealizowała pracę dyplomową nt. „Symulacja optyczna i ray-tracing w programie Zemax układu projektora DLP ze źródłem UVA typu LED

- inż. Patryka Szelągowskiego, który pod opieką dr inż. Krzysztofa Januszewskiego, zrealizował pracę dyplomową nt. „System rezerwacji czasu dostępu do zasobów sieci komputerowych”.

MŁODZIEŻ Z KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI Z WIZYTĄ NA STATKU HORYZONT II

11 kwietnia 2016 r. uczniowie pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką wychowawcy Pawła Zajkowskiego i dr inż. Krystyny Marii Noga z Wydziału Elektrycznego AMG zwiedzili statek szkolno-badawczy "Horyzont II".

Młodzież zwiedziła statek w dwóch grupach, które oprowadzali kapitan Ireneusz Lewandowski i mechanik Radek Krefta. Uczniowie zwiedzili mostek nawigacyjny, centralę manewrowo-kontrolną, siłownię statku, pomieszczenia załogi, studentów, naukowców oraz pentrę studencką, kuchnię i salon kapitański.

DZIEŃ OTWARTY NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

W piątek 15 kwietnia 2016 r. odbył się Dzień Otwarty w Akademii Morskiej w Gdyni. W ramach tej imprezy na Wydziale Elektrycznym odbyły się dwa wykłady:

- dr hab. inż. Witolda Gierusza, prof. nadzw. AMG nt. „Napędy elektryczne statków”,
- prof. dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka nt. „Wizualizacja przepływów cieczy i gazów”.

Uczniowie szkół ponadgimanzjalnych zwiedzali również laboratoria dydaktyczne, które prezentowali pracownicy Wydziału Elektrycznego:

- dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. nadzw. AMG – Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii,
- dr inż. Jacek Dąbrowski – Laboratorium Optoelektroniki i Fotowoltaiki,
- dr inż. Karol Korcz – Laboratorium GMDSS,
- dr inż. Tomasz Nowak – Laboratorium Elektroenergetyki,
- mgr inż. Joanna Patrzyk – Laboratorium Projektowania i Konstrukcji Urządzeń,
- mgr inż. Waldemar Wilczyński – Laboratorium Urządzeń Elektronawigacyjnych,
- mgr inż. Damian Hallmann – Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych

SPOTKANIE DZIEKANA Z PRACOWNICAMI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski spotkał się z Paniami pracującymi na Wydziale Elektrycznym.

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Administracja Obiektu 1 uprzejmie informuje o zmianie z dniem 1 kwietnia 2016 r. prefiksu w telefonicznym ruchu przychodzącym.

Wszystkie numery mające dotychczas postać: xx-69-01-xxx zostają zmienione na xx-55-86-xxx.

Do 1 kwietnia będą działały zarówno stare jak i nowe numery telefonów.

SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

3 lutego 2016 r. odbyło się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Ewa Krac przedstawiła koncepcję i zakres swojej pracy doktorskiej.

18 lutego 2016 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektronika wymienionej doktorantki nt. „Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych”.

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA WE DLA ABSOLWENTA

18 lutego 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wręczył list gratulacyjny absolwentowi studiów drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika.

Wyróżnienie to otrzymał: mgr inż. Marcin Anzel za pracę pt. „Analiza rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w świetle aktualnej polityki energetycznej Polski do 2050r.” zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Janusza Mindykowskiego.

PROFESOR JANUSZ ZARĘBSKI WYBRANY DO KEiT PAN

Pod koniec minionego roku odbyły się wybory do komitetów Polskiej Akademii Nauk.

W skład Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk został ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W kadencji 2016-2020 profesor Janusz Zarębski będzie pracował w Sekcji Mikroelektroniki PAN.

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

10 grudnia 2015 r. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki wręczył stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego studentom w roku akademickim 2015/2016. W tym roku w gronie wyróżnionych studentów znalazło się 36 osób, które – oprócz wysokiej średniej ocen, wykazały się, co najmniej dwoma szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Wśród wyróżnionych znalazł się student 2 semestru MSU kierunku Elektronika i telekomunikacja realizowanego na Wydziale Elektrycznym – inż. Paweł Górecki, który uzyskał najwyższą pozycję na liście rankingowej spośród studentów pomorskich uczelni o profilu innym niż artystyczny.

I KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

1 grudnia 2015 roku odbyła się I Konferencja Kół Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni zorganizowana przez Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Elektronicznych z Wydziału Elektrycznego oraz Koło Naukowe SEANOVATION z Wydziału Mechanicznego. W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób z 9 kół naukowych pracujących na 4 wydziałach Akademii. Przedstawiono 19 prezentacji, a obrady odbywały się równolegle w dwóch salach.

W ceremonii otwarcia konferencji uczestniczyli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG, Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli: doktorantka Wydziału Elektrycznego mgr inż. Małgorzata Malinowska oraz student Wydziału Elektrycznego inż. Paweł Górecki.

PREZENTACJA DR INŻ. MAŁGORZATY JĘDRZEJEWSKIEJ-SZCZERSKIEJ

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego w dniu 18 listopada 2015 r. na seminarium Katedry Elektroniki Morskiej wystąpiła dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Prelegentka zajmuje się zagadnieniami z zakresu elektroniki oraz inżynierii biomedycznej. Jest laureatką nagród Fundacji Nauki Polskiej. Przedstawiła ona prezentację na temat „Pomiarów biomedycznych”.


Aktualności:

wiecej >>