SPOTKANIE STUDENTÓW I ROKU

W dniu 26 września 2016 roku o godzinie 9.00 w auli im. T Meissnera odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni (oba kierunki studiów).

Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

dr inż. Wiesław Citko
Prodziekan d/s Studenckich

NAGRODA CZERWONEJ RÓŻY DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

22 maja 2016 r. w gdańskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznej (42-iej) edycji Konkursu Czerwonej Róży. W najbardziej prestiżowej kategorii „najlepszy student” zwyciężył student Wydziału Elektrycznego inż. Paweł Górecki.

W konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich publicznych wyższych uczelni Trójmiasta oraz wybranych uczelni niepublicznych. Inż. Paweł Górecki uzyskał tytuł najlepszego studenta Pomorza i zdobył nagrodę, którą jest samochód osobowy.

W Konkursie Czerwonej Róży oceniane są zarówno osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe, zrealizowane projekty badawcze, patenty), jak i artystyczne, sportowe i organizacyjne.

SEMINARIUM FIRMY dSPACE

Wydział Elektryczny zaprasza na seminarium firmy dSPACE pt.: "Prototypowanie i testowanie sterowników z wykorzystaniem symulatorów sprzętowych firmy dSPACE"

Seminarium rozpocznie się 7 czerwca, o godz. 10.00, w sali C211.

STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 maja 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski podpisali porozumienie w sprawie podjęcia prac nad uruchomieniem międzywydziałowego kierunku studiów Informatyka.

Planowane jest uruchomienie kształcenia na tym kierunku od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

WYRÓŻNIENIE DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

W dniach o 18 do 19 kwietnia trwała w Warszawie XXXIII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki - SECON2016. W konferencji tej uczestniczył m.in. student Wydziału Elektrycznego Maciej Wawrzecki – członek Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Elektronicznych.

Przedstawiony przez niego referat pt. „Elektroniczny zegar wykorzystujący próżniowe wyświetlacze VSD, sterowane przez mikroprocesor Atmel Mega 32” został uznany za najlepszy w kategorii prac studenckich z zakresu elektroniki.

CZWARTY POWIATOWY KONKURS MATEMATYKA, FIZYKA I INFORMATYKA W TECHNICE

W piątek 15 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie Czwartego Powiatowego Konkursu Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice organizowanego przez Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. „Bohaterskiej załogi ORP Orzeł” w Wejherowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa, Rumi, Gdańska i z Gdyni. Zadania konkursowe przygotował zespół w składzie: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, dr inż. Krystyna Noga, dr inż. Damian Bisewski, dr inż. Andrzej Łuksza, dr inż. Tomasz Nowak.

Laureatami zostały następujące osoby:

  1. Wincenty Klein - ZSP nr 2 w Wejherowie
  2. Szymon Zdralek - ZSP nr 2 w Wejherowie
  3. Aleksandra Bojka - ZSP nr 2 w Wejherowie
  4. Jakub Gierowski - Katolickie LO w Gdyni
  5. Piotr Walkusz - I LO w Wejherowie
  6. Wojciech Piepka - I LO w Wejherowie

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wręczył laureatom konkursu dyplomy i upominki ufundowane przez Dziekana Wydziału Elektrycznego. Laureaci uzyskali prawo do podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym bez postępowania rekrutacyjnego. Po uroczystości laureaci konkursu uczestniczyli w imprezach Dnia Otwartego Akademii Morskiej w Gdyni.

WŁADZE DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

W maju odbyły się na Wydziale Elektrycznym wybory dziekana i prodziekanów. W kadencji 2016-2020 poszczególne funkcje będą sprawować: Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Morskich i Nauki – dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Organizacji Studiów i Promocji – dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Studenckich– dr inż. Wiesław Citko

Na zdjęciu powyżej nowo wybrani prodziekani-elekci i dziekan-elekt Wydziału Elektrycznego w towarzystwie rektora-elekta prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW ZSCHIE

22 kwietnia 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na Wydziale Elektrycznym.

Zajęcia poprowadzili dr inż. Piotr Jankowski, mgr inż. Damian Hallmann oraz mgr inż. Andrzej Piłat.

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 kwietnia 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Zarębski wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” dwoje absolwentów:

- inż. Magdalenę Domaszkę, która pod opieką prof. dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka, zrealizowała pracę dyplomową nt. „Symulacja optyczna i ray-tracing w programie Zemax układu projektora DLP ze źródłem UVA typu LED

- inż. Patryka Szelągowskiego, który pod opieką dr inż. Krzysztofa Januszewskiego, zrealizował pracę dyplomową nt. „System rezerwacji czasu dostępu do zasobów sieci komputerowych”.

MŁODZIEŻ Z KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI Z WIZYTĄ NA STATKU HORYZONT II

11 kwietnia 2016 r. uczniowie pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką wychowawcy Pawła Zajkowskiego i dr inż. Krystyny Marii Noga z Wydziału Elektrycznego AMG zwiedzili statek szkolno-badawczy "Horyzont II".

Młodzież zwiedziła statek w dwóch grupach, które oprowadzali kapitan Ireneusz Lewandowski i mechanik Radek Krefta. Uczniowie zwiedzili mostek nawigacyjny, centralę manewrowo-kontrolną, siłownię statku, pomieszczenia załogi, studentów, naukowców oraz pentrę studencką, kuchnię i salon kapitański.

DZIEŃ OTWARTY NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

W piątek 15 kwietnia 2016 r. odbył się Dzień Otwarty w Akademii Morskiej w Gdyni. W ramach tej imprezy na Wydziale Elektrycznym odbyły się dwa wykłady:

- dr hab. inż. Witolda Gierusza, prof. nadzw. AMG nt. „Napędy elektryczne statków”,
- prof. dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka nt. „Wizualizacja przepływów cieczy i gazów”.

Uczniowie szkół ponadgimanzjalnych zwiedzali również laboratoria dydaktyczne, które prezentowali pracownicy Wydziału Elektrycznego:

- dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. nadzw. AMG – Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii,
- dr inż. Jacek Dąbrowski – Laboratorium Optoelektroniki i Fotowoltaiki,
- dr inż. Karol Korcz – Laboratorium GMDSS,
- dr inż. Tomasz Nowak – Laboratorium Elektroenergetyki,
- mgr inż. Joanna Patrzyk – Laboratorium Projektowania i Konstrukcji Urządzeń,
- mgr inż. Waldemar Wilczyński – Laboratorium Urządzeń Elektronawigacyjnych,
- mgr inż. Damian Hallmann – Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO WYBRANY NA REKTORA AMG

W dniu 31 marca 2016r. 60-osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni wybrało rektora – elekta na kadencję 2016‑2020. Nowo wybranym rektorem został  Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Obowiązki rektora przejmie on w dniu 1 września 2016r.

Gratulacje i życzenia rektorowi – elektowi złożył urzędujący rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

SPOTKANIE DZIEKANA Z PRACOWNICAMI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski spotkał się z Paniami pracującymi na Wydziale Elektrycznym.


Aktualności:

wiecej >>